Grüngut kann von Januar bis Dezember in grünen oder speziell beschrifteten Containern bereits am Vorabend der Abfuhr bereitgestellt werden. 

Grüngutsammlung 2024:
8. Januar, 7./21. Februar, 6./21. März, 3./17. April, 1./8./15./22./29. Mai, 5./12./19./26. Juni, 3./10./17./24./31. Juli, 7./14./21./28. August, 4./11./18./25. September, 2./9./16./23./30. Oktober, 6./13./20./27. November, 18. Dezember

 

Kontakt

Zimmermann Umweltlogistik AG in Buochs, Telefon 041 624 46 46

Abfallarten